Застосування лазерів у медицині та біології

Міжнародна науково-практична конференція
Про конференцію

Метою проведення конференції є оперативний обмін досягненнями вчених, лікарів, інженерів в галузі фотобіології та фотомедицини, яка розвивається в останні два-три десятиліття стрімкими темпами в усьому світі, а також ознайомлення медичного загалу з сучасними, високоефективними, інноваційними технологіями лікування та профілактики найбільш розповсюджених захворювань людини, які практично не мають протипоказань та негативних побічних ефектів.

Важливим є той факт, що три групи фахівців мають можливість одночасно зустрітися на одному майданчику та не тільки розповісти про свої досягнення, але й почути нагальні проблеми, тобто отримати реальні завдання для наступної роботи.

Досвід попередніх сорока дев’яти конференцій підтверджує велике їх значення для динамічного розвитку галузі.

50-а Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології»
На конференції обговорюватимуться такі теми:
  • застосування лазерів, світлодіодів та біоптронів у медицині
  • лазерна хірургія
  • фотодинамічна терапія злоякісних пухлин
  • антибактеріальна фотодинамічна терапія
  • фотодіагностіка
  • застосування фотонних технологій в сільському господарстві та ветеринарії
  • нові напрямки в фотомедицині та в фотобіології
  • фізико-технічні основи фотобіологіі та фотомедицини
Архів матеріалів
Медіагалерея
Партнери